Dårligt vedligehold
Havnemyndigheden kan nægte en dårligt vedligeholdt båd søsætning/optagelse på havnens område.
Havnebestyrelsen kan i sådanne sager afkræve bådejeren et depositum, der skal sikre, at båden uden udgift for havnen kan fjernes, hvis det ikke er bragt i forsvarlig stand til en af havnebestyrelsen fastsat dato.