Mastestativ

Henlæggelse af master i mastestativ mm.
For at sikre en rimelig udnyttelse af den plads som er til rådighed, samt for at beskytte din mast bedst muligt er følgende regler gældende i Brøndby Havn:
•Master som lægges til opbevaring i mastestativet skal: ◦Være tydeligt mærket med bådnavn, pladsnummer, samt med gyldig årsmærkat. ◾Årsmærkat – også til masten – udleveres på kontoret.

◦Være afriggede, dvs. sallinghorn, rulleforstag og andre dele som stikker ud (strut, wirer og tovværk) skal være afmonterede. ◾Ellers fylder masterne for meget – og de beskadiger (eller beskadiges) let.

◦Wire fald mm skal ligeledes være fjernet – eller pakket ind.

•Master må klargøres (afrigges / tilrigges) på klargøringsbukkene ved mastekranen. ◦Imidlertid må master maksimalt ligge her i 3 dage.
◦Også her skal masterne være tydeligt mærket med bådnavn, pladsnummer, samt med gyldig årsmærkat.

Overtrædelse af disse regler medfører økonomiske konsekvenser, idet havnens personale er berettiget til at afhjælpe problemet:
•Master som ikke er mærkede iht. reglerne fjernes.
•Hvis ejerne gør krav på mast og andre effekter indenfor 1 mdr. udleveres disse mod betaling af forbrugt tid til håndtering af mast mm. ◦Der faktureres minimum 1 time pr. håndtering.