Bestyrelsen meddeler

Generalforsamling 19.april

Indkaldelse til generalforsamling 19.april 2023
Forslag til Havnetakster og budget 2024

Materiale fra ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 20. marts 2023
Forklaring fra forretningsudvalget

Fratrædelse

På ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. februar har Jean Nordberg valgt at fratræde som formand pga. personlige årsager.

Klage over ulovlig beboelse

Brøndby kommune har modtaget en klage over ulovlig beboelse i Brøndby Havn.
Brøndby kommune har forlangt en udtalelse fra bestyrelsen og et møde om b.la. den ulovlige beboelse.
Vi har vedhæftet klagen tilsendt Brøndby kommune og indskærper at det ikke er tilladt at bo i sin båd uden gyldig beboertilladelse

Klage til Brøndby kommune

Bestyrelsesmøder

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. februar 2023 
Referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2023 

Orientering til havnebrugere

Januar 2023  Åbent brev til havnebrugere