Oprydning på landpladsen


Oprydning på landpladsen er bådejernes ansvar og bør foretages regelmæssigt.
Alt affald fra klargøring af båd m.v. placeres i de respektive containere (spildolie, malingsrester/bøtter m.v.) i miljøgården.
Efter søsætning skal stativer/klodser m.v. fjernes/samles, således at de ikke optager unødvendig plads.
Manglende oprydning kan medføre, at søsætning nægtes. Der ydes ikke økonomisk kompensation for manglende søsætning på denne baggrund.
Manglende oprydning kan medføre, at havnens personale udfører dette for havnebrugerens regning.
Pladslejen omfatter ikke, at andre skal opsamle og fjerne tomme malerbøtter, slibe-papir, dåser, stive pensler m.v. efter pladsen er forladt.