Havnefogedens resume om forår i Brøndby Havn:

Vi skriver nu maj måned 2021 og Corona krisen er stadig over os.
I Brøndby Havn forsøger vi også at holde smittespredningen i hævd. Vi er blevet spurgt og kritiseret om hvorfor vi havde ændret åbningstiderne på porten i Påsken. Svaret er ganske enkelt. Vestegnskommunerne og herunder Brøndby var i sundhedsmyndighedernes søgelys og bl.a. Ishøj Havn var hot spot område p.g.a. stor smittespredning. For at beskytte Brøndby Havns brugere lukkede vi porten hen over Påsken. Brøndby Havns brugere har altid adgang i bil ved hjælp at jeres kort, der kan åbne porten. Der har under hele perioden været offentlig adgang til Brøndby Havn, dog kun til fods. (det er ikke en given ret for borgere at kunne køre ind i havnen!) Det er hverken i Erhvervslivets-, havnebrugere, personalets eller almen interesse at Brøndby Havn igen bliver hot spot område, som det var tilfældet sidste år. Lige nu går det den rigtige vej m.h.t. smitten og porten er sat til normale åbne- lukketider 23.00 til 06.00. vær dog opmærksom på at ændrer situationen sig igen til det værre, som sidste år hvor antallet af biler der kørte ind i havnen var så stort at vi måtte agere portvagt og afvise flere hundrede biler. Sker det kan vi igen ændre åbningstiden på porten. Vi har stor forståelse for at Brøndby Havn er et dejligt sted at besøge, selvom man ikke har båd, men vi skal huske at passe på hinanden. Åbningstider på havnekontoret vil også tilpasse sig de anbefalinger sundhedsmyndighederne kommer med. Havmågen vil først blive åbnet igen, når restriktionerne tillader mere end 10 personer indendørs. Husk altid at overholde gældende restriktioner, indendørs som udendørs.
Som man kan se, er der en masse brobyggeri i gang. Grundet det faktum, at det er umuligt at holde ferie i udlandet, har gjort at der er kommet en masse nye sejlere til. Det har derfor været stort set umuligt at finde en bådplads i det Storkøbenhavnske område.
Da vi skulle i gang med den årlige vedligeholdelse af havnen (udskiftning af dårlige pæle m.v.) fik vi nogle gode tilbud fra ramslagsfirmaet og en mulighed for at rense op i vores sejlrender, sådan at vi kan overholde de lovede dybder.
Dette gjorde at vi- (forretningsudvalg og Havnefoged) realiserede nogle af de planer vi har i vores visionsmappe for Brøndby Havn. Der bliver nu bygget en Bro Z i området overfor broerne E og F. Det bliver til ca. 18 pladser i størrelserne 3x10m, 3,5x12m. og 4x14m. med T-bomme, som Bro D. Pælene er slået og her er en garanteret dybde på 2,5m i renden. Vi er i gang med at sætte planker m.v. og forventer at være færdige hen over sommeren.
Der har været stor interesse fra havnebrugere, der har sin daglige gang her i havnen. Det har gjort at vi har besluttet at havnens egne brugere har ret til at købe pladserne først -altså før nye kommende medlemmer af havnen. Priserne er fra kr. 40.000 til kr. 75.000. Ring til Jette eller Jesper hvis i er interesserede.
Vi har også renoveret den gamle Bro V, bag DSM. Udover de fire katamaranpladser, blev det til 14 pladser a 3,5x12m. De var solgt i løbet af et par dage og vi siger velkommen til alle de nye medlemmer.
Vi har udvidet Bro D, med en plads og Bro L med en plads.

Pas godt på alle de nye sejlere ”der ude” og god sejlsæson.