Alle både der har plads i Brøndby Havn skal som minimum være ansvarsforsikrede. Gyldig kvittering for betalt forsikring skal fremvises på havnekontoret inden søsætning og optagning kan finde sted, og i øvrigt inden årsmærke kan udleveres.

Go to top