Bådbatterier

Bådbatterier - er farligt affald
Desværre efterlades der ofte udslidte akkumulator/batterier rundt omkring på havnens område. På grund af svovlsyreindholdet er de meget farlige for børn, der færdes på havnen, og det er derfor (også af den grund) en indlysende pligt for alle, der skifter batterier, at sørge for, at de brugte straks køres til genbrugsstation/miljøgården.

Go to top