Brandfare

Brandfarligt materiel må ikke opbevares i eller omkring fartøjerne. Arbejdes der med sådanne materialer skal disse fjernes ved arbejdets ophør (dagligt).
Under arbejde med brandfarlige materialer skal der forefindes slukningsmateriel i umiddelbar nærhed.

Go to top