Toiletaffald og Lystfartøjer

PDF til udskrift Klik her

De generelle regler for toiletaffald og lystfartøjer er (vist nok) lidt komplicerede. De skal findes frem i havmiljøloven, i en række bekendtgørelser og i havnereglementet.
Når det gælder reglerne for det samme – i Brøndby Havn – er de til gengæld meget enkle!

Toiletaffald må aldrig ledes ud i havnen.
Brøndby Havn opfatter en overtrædelse af dette som en misligholdelse af leje-kontrakten – med opsigelse af denne som konsekvens.

For resten af landet gælder der yderligere følgende:

Er båden bygget efter år 2000, og er der toilet ombord, skal der være installeret holdingtank.
Yderligere skal der være dæksgennemføring til tømning af holdingtanken til land, via en modtagefacilitet.

I Brøndby Havn findes et mindre transportabelt anlæg (Se næste afsnit). Er dette ikke tilstrækkeligt må bådejeren selv sørge for at tilkalde en slamsuger til formålet.

Er båden bygget mellem 1980 og 2000, og er der toilet ombord, skal der være installeret holdingtank. Senest den 1. januar 2005 skal båden være ombygget med holdingtank og dæksgennemføring. Dette gælder dog kun hvis båden er mere end 10.5 m lang og mere end 2.8 m bred. Er båden fra før 1980 gælder der ingen krav til installationen. Er den fra før 2000 og mindre end målene i # 3, er der heller ingen krav til installation af holdingtank.Fartøjer med holdingtank til toiletaffald må tømme dem til søs.
Kravet er, at man skal være mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Udpumpningen skal ske ved min. 4 knobs fart (det er bådens fart – ikke udtømningens).
(Dvs. man skal på en længere sejltur – noget som ligner ca. 6 sømil SSØ for Falsterbo Rev). Både som er ældre end 1980, må godt tømme toiletaffald i havet, hvis de blot er mere end 2 sømil fra land.

Indrømmet – ikke helt let!
Men nej, du må ikke tømme noget toiletaffald ud i havnen.